Džematske aktivnosti

Džematske aktivnosti

Džematski programi i aktivnosti:

Naš džemat je blagoslovljen bogatstvom aktivnih članova. Organizujemo razna dešavanja i aktivnosti, poput predavanja, radionica i humanitarnih akcija.

Ako želite sudjelovati u aktivnostima džemata, pratite našu Facebook stranicu, gdje redovito objavljujemo informacije o sastancima i dešavanjima.

Naša omladina je vitalna snaga našeg džemata, kontinuirano organizirajući edukativne, sportske i društvene aktivnosti koje promovišu zajedništvo i duhovni razvoj.

Ako želite biti dio omladinskih aktivnosti u našem džematu, pratite ih na Instagram stranici gdje redovito objavljujemo informacije o njihovim projektima, događajima i mogućnostima za uključivanje.

Džematski programi i aktivnosti:

Naš džemat je blagoslovljen bogatstvom aktivnih članova. Organizujemo razna dešavanja i aktivnosti, poput predavanja, radionica i humanitarnih akcija.

Ako želite sudjelovati u aktivnostima džemata, pratite našu Facebook stranicu, gdje redovito objavljujemo informacije o sastancima i dešavanjima.

Naša omladina je vitalna snaga našeg džemata, kontinuirano organizirajući edukativne, sportske i društvene aktivnosti koje promovišu zajedništvo i duhovni razvoj.

Ako želite biti dio omladinskih aktivnosti u našem džematu, pratite ih na Instagram stranici gdje redovito objavljujemo informacije o njihovim projektima, događajima i mogućnostima za uključivanje.

Džematski Programi i Aktivnosti:

Džematski Programi i Aktivnosti:

Događaji u džematu